top of page

Acerca de

Serverraum-Regale

 

invoering

 

We nemen de bescherming van de gegevens van de gebruikers van onze website onze mobiele app  zeer serieus en we zijn toegewijd aan het beschermen van de informatie die gebruikers ons verstrekken in verband met het gebruik van onze website en/of mobiele app (gezamenlijk: "digitale activa"). Bovendien zetten we ons in om uw informatie te beschermen en te gebruiken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Dit privacybeleid legt onze praktijken uit met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw informatie door het gebruik van onze digitale activa (de "Diensten") wanneer u toegang krijgt tot de Diensten via uw apparaten.

Lees het privacybeleid aandachtig door en zorg ervoor dat u onze praktijken met betrekking tot uw informatie volledig begrijpt voordat u onze Services gebruikt. Als u dit beleid hebt gelezen en volledig hebt begrepen en het niet eens bent met onze praktijken, moet u stoppen met het gebruik van onze digitale middelen en diensten. Door onze diensten te gebruiken, accepteert u de voorwaarden van dit privacybeleid. Voortgezet gebruik van de Services houdt in dat u akkoord gaat met dit privacybeleid en eventuele wijzigingen daarin.

In dit privacybeleid leert u:

 • Hoe we gegevens verzamelen

 • Welke gegevens we verzamelen?

 • Waarom we deze gegevens verzamelen

 • Met wie delen we de gegevens?

 • Waar de gegevens worden opgeslagen

 • Hoe lang de gegevens worden bewaard

 • Hoe we de gegevens beschermen

 • Hoe we omgaan met minderjarigen

 • Updates of wijzigingen in het privacybeleid

 

Hieronder vindt u een overzicht van de gegevens die we kunnen verzamelen:

 

 

 • Niet-geïdentificeerde en niet-identificeerbare informatie die u verstrekt tijdens het registratieproces of die wordt verzameld door het gebruik van onze Services ("Niet-persoonlijk identificeerbare informatie"). Niet-persoonlijke gegevens laten geen conclusies toe over wie ze heeft verzameld. Niet-persoonlijk identificeerbare informatie die we verzamelen, bestaat voornamelijk uit technische en geaggregeerde gebruiksinformatie.

 • Individueel identificeerbare informatie, dat wil zeggen alles waarmee u kunt worden geïdentificeerd of met redelijke inspanning zou kunnen worden geïdentificeerd (“Persoonlijke informatie”). De persoonlijke informatie die we via onze Services verzamelen, kan informatie bevatten die van tijd tot tijd wordt gevraagd, zoals namen, e-mailadressen, adressen, telefoonnummers, IP-adressen en meer. Als we persoonlijke informatie combineren met niet-persoonlijke informatie, behandelen we deze als persoonlijke informatie zolang deze wordt gecombineerd.

 

Hieronder staan de belangrijkste methoden die we gebruiken om gegevens te verzamelen:

 

 

 • We verzamelen gegevens wanneer u onze diensten gebruikt. Daarom kunnen we, wanneer u onze digitale activa bezoekt en de Services gebruikt, gebruik, sessies en gerelateerde informatie verzamelen, registreren en opslaan.

 • We verzamelen gegevens die u zelf aan ons verstrekt, bijvoorbeeld als u rechtstreeks contact met ons opneemt via een communicatiekanaal (bijvoorbeeld een e-mail met een opmerking of feedback).

 • We kunnen informatie verzamelen van externe bronnen zoals hieronder beschreven.

 • We verzamelen informatie die u ons verstrekt wanneer u zich aanmeldt bij onze Services via een derde partij zoals Facebook of Google.

 

We kunnen uw gegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • om onze Diensten te leveren en te exploiteren;

 • om onze Diensten te ontwikkelen, aan te passen en te verbeteren;

 • om te reageren op uw feedback, verzoeken en verzoeken en om hulp te bieden;

 • om verzoek- en gebruikspatronen te analyseren;

 • voor andere interne, statistische en onderzoeksdoeleinden;

 • om onze gegevensbeveiliging en fraudepreventiemogelijkheden te verbeteren;

 • om schendingen te onderzoeken en onze voorwaarden en ons beleid af te dwingen en om te voldoen aan toepasselijke wet-, regelgeving of overheidsverzoeken;

 • om u te voorzien van updates, nieuws, promotiemateriaal en andere informatie met betrekking tot onze Diensten. Bij promotionele e-mails kunt u zelf beslissen of u deze wilt blijven ontvangen. Zo niet, klik dan op de afmeldlink in die e-mails.

 

We kunnen uw informatie ook in de volgende omstandigheden vrijgeven: (i) om onwettige activiteiten of andere misstanden te onderzoeken, op te sporen, te voorkomen of aan te pakken; om onze rechten van verdediging vast te stellen of uit te oefenen; om onze rechten, eigendommen of persoonlijke veiligheid, of de veiligheid van onze gebruikers of het publiek te beschermen; om uw gegevens te verzamelen, te bewaren en/of te beheren met behulp van geautoriseerde externe serviceproviders (bijv. cloudserviceproviders) voor zakelijke doeleinden; Om misverstanden te voorkomen willen wij u erop wijzen dat wij naar eigen inzicht niet-persoonsgebonden gegevens aan derden kunnen overdragen, doorgeven of op een andere manier kunnen gebruiken.

Houd er rekening mee dat onze Services sociale interacties mogelijk maken (bijv. inhoud, informatie en opmerkingen openbaar plaatsen en chatten met andere gebruikers). We herinneren u eraan dat alle inhoud of gegevens die u in deze gebieden beschikbaar stelt, door andere mensen kunnen worden gelezen, verzameld en gebruikt.

 

We raden af om informatie te plaatsen of te delen die u niet openbaar wilt maken. Als u inhoud uploadt naar onze digitale activa of deze anderszins beschikbaar stelt als onderdeel van het gebruik van een service, doet u dit op eigen risico. We hebben geen controle over de acties van andere gebruikers of leden van het publiek met toegang tot uw gegevens of inhoud. U erkent en erkent hierbij dat kopieën van uw gegevens toegankelijk kunnen blijven, zelfs na verwijdering op gecachete en gearchiveerde pagina's of nadat een derde partij een kopie/opslag van uw inhoud heeft gemaakt.

Cookies en vergelijkbare technologieën

Wanneer u onze Diensten bezoekt of er toegang toe heeft, autoriseren wij derden om webbakens, cookies, pixeltags, scripts en andere technologieën en analysediensten ("Trackingtechnologieën") te gebruiken. Deze trackingtechnologieën kunnen derden in staat stellen uw informatie automatisch te verzamelen om de browse-ervaring op onze digitale activa te verbeteren, hun prestaties te optimaliseren en een aangepaste gebruikerservaring te garanderen, evenals voor veiligheids- en fraudepreventiedoeleinden.

 

Lees ons cookiebeleid om hier meer over te weten.

We zullen uw e-mailadres of andere persoonlijk identificeerbare informatie niet delen met een advertentiebedrijf of advertentienetwerk zonder uw toestemming.

We kunnen advertenties aanbieden, die ook op u kunnen worden afgestemd, via onze Services en onze digitale activa (inclusief websites en applicaties die onze Services gebruiken), zoals: B. Advertenties op basis van uw recente surfgedrag op websites, apparaten of browsers.

 

Om u deze advertenties te kunnen aanbieden, kunnen we cookies en/of JavaScript en/of web beacons (inclusief clear GIF's) en/of HTML5 lokale opslag en/of andere technologieën gebruiken. We kunnen ook gebruik maken van derden zoals: B. Netwerkadverteerders (dwz derden die advertenties weergeven op basis van uw websitebezoeken) om gerichte advertenties weer te geven. Externe aanbieders van advertentienetwerken, adverteerders, sponsors en/of diensten voor het meten van websiteverkeer kunnen ook cookies en/of JavaScript en/of webbakens (inclusief clear GIF's) en/of Flash-cookies en/of andere technologieën gebruiken om de effectiviteit te verbeteren. advertenties en pas de advertentie-inhoud voor u aan. Deze cookies van derden en andere technologieën vallen onder het specifieke privacybeleid van de derde partij en niet deze.

 

Niet-persoonlijk identificeerbare informatie

 

Houd er rekening mee dat zowel onze vereniging als onze vertrouwde partners over de hele wereld zijn gevestigd. Voor de doeleinden die in dit privacybeleid worden uitgelegd, bewaren en verwerken we alle niet-persoonlijke gegevens die we in verschillende rechtsgebieden verzamelen.

Houd er rekening mee dat we de informatie die we verzamelen bewaren zolang als nodig is om onze diensten te verlenen, te voldoen aan onze wettelijke en contractuele verplichtingen jegens u, geschillen op te lossen en onze overeenkomsten af te dwingen.

 

Wij kunnen te allen tijde naar eigen inzicht onjuiste of onvolledige gegevens corrigeren, aanvullen of verwijderen

De hostingservice voor onze digitale assets biedt ons het online platform waarmee we onze services aan u kunnen aanbieden. Uw gegevens kunnen worden opgeslagen via de gegevensopslag, databases en algemene toepassingen van onze hostingprovider. Het slaat uw gegevens op beveiligde servers achter een firewall op en biedt veilige HTTPS-toegang tot de meeste delen van zijn diensten.

Ondanks de maatregelen en inspanningen die door ons en onze hostingprovider zijn genomen, kunnen en kunnen we de absolute privacy of veiligheid niet garanderen van informatie die u uploadt, plaatst of anderszins aan ons of anderen bekendmaakt.

Om deze reden willen we u vragen om sterke wachtwoorden in te stellen en, indien mogelijk, geen vertrouwelijke informatie naar ons of anderen te verzenden waarvan u denkt dat de openbaarmaking ernstige of blijvende schade voor u kan berokkenen. Aangezien e-mail en instant messaging niet als veilige vormen van communicatie worden beschouwd, vragen we u bovendien om geen vertrouwelijke informatie te delen via een van deze communicatiekanalen.

Kinderen kunnen gebruik maken van onze diensten. Als u echter toegang wilt tot bepaalde functies, moet u mogelijk bepaalde informatie verstrekken. Het verzamelen van bepaalde informatie (inclusief informatie verzameld via cookies, webbakens en andere vergelijkbare technologieën) kan automatisch gebeuren. We stellen de deelname van een kind aan een online activiteit niet als voorwaarde dat het kind meer contactgegevens verstrekt dan redelijkerwijs nodig is om aan die activiteit deel te nemen. We gebruiken de informatie die we verzamelen alleen in verband met de diensten waar het kind om heeft gevraagd.

 

We kunnen ook de contactgegevens van een ouder gebruiken om te communiceren over de activiteiten van het kind op de Services. Ouders kunnen informatie zien die we van hun kind hebben verzameld, ons verbieden meer informatie over hun kind te verzamelen en verzoeken dat alle informatie die we hebben verzameld uit onze administratie wordt verwijderd.

 

Neem contact met ons op om de gegevens van uw kind in te zien, bij te werken of te verwijderen. Ter bescherming van uw kind kunnen wij u vragen om uw identiteitsbewijs te overleggen. Wij kunnen u de toegang tot de gegevens ontzeggen als wij menen dat uw identiteit in het geding is. Houd er rekening mee dat bepaalde gegevens niet kunnen worden verwijderd vanwege andere wettelijke verplichtingen.

We zullen uw persoonlijke informatie alleen gebruiken voor de doeleinden uiteengezet in het privacybeleid en alleen als we ervan overtuigd zijn dat:

​​

 • het gebruik van uw persoonsgegevens noodzakelijk is om te voldoen aan een relevante wettelijke of reglementaire verplichting, of

 • het gebruik van uw persoonlijke informatie is noodzakelijk om onze legitieme zakelijke belangen te ondersteunen (op voorwaarde dat we dit te allen tijde doen op een manier die evenredig is en uw privacyrechten respecteert).

 

Als EU-ingezetene kunt u:

 

 • om bevestiging te vragen of er al dan niet persoonlijke gegevens over u worden verwerkt en om toegang te vragen tot uw opgeslagen persoonlijke gegevens en bepaalde aanvullende informatie;

 • verzoek om persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt te ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat;

 • rectificatie verzoeken van uw persoonlijke gegevens die door ons worden bewaard;

 • verzoeken om het wissen van uw persoonsgegevens;

 • bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens;

 • de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens verzoeken, of

 • een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit.

 

Houd er echter rekening mee dat deze rechten niet absoluut zijn en onderhevig kunnen zijn aan onze eigen legitieme belangen en wettelijke vereisten. Als u algemene vragen heeft over de persoonlijke informatie die we verzamelen en hoe we deze gebruiken, neem dan contact met ons op zoals hieronder beschreven.

Tijdens het leveren van de Diensten kunnen we informatie over de grenzen heen overdragen aan gelieerde ondernemingen of andere derde partijen en van uw land/rechtsgebied naar andere landen/rechtsgebieden over de hele wereld. Door de Services te gebruiken, stemt u in met de overdracht van uw informatie buiten de EER.

 

Als u een inwoner van de EER bent, worden uw persoonsgegevens alleen overgedragen naar locaties buiten de EER waar we ervan overtuigd zijn dat er een passend of vergelijkbaar niveau van bescherming van persoonsgegevens is. We zullen passende maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat we passende contractuele regelingen hebben getroffen met onze derde partijen om ervoor te zorgen dat er passende veiligheidsmaatregelen zijn getroffen om het risico van onwettig gebruik, wijziging, vernietiging, verlies of diefstal van uw persoonlijke gegevens te minimaliseren en dat dergelijke derde partijen zullen te allen tijde handelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Rechten van de consumentenbeschermingswet van Californië

 

Als u de Services gebruikt als inwoner van Californië, hebt u mogelijk rechten op grond van de California Consumer Privacy Act ("CCPA") om toegang tot en verwijdering van uw informatie te vragen.

 

Zie hieronder hoe u contact met ons kunt opnemen om uw recht op toegang tot en verwijdering van uw gegevens uit te oefenen.

 

We verkopen geen persoonlijk identificeerbare informatie van gebruikers voor de bedoeling en doeleinden van de CCPA.

We kunnen, naar eigen goeddunken, dit privacybeleid van tijd tot tijd herzien, de versie die op de website wordt geplaatst, zal altijd actueel zijn (zie de verklaring "Vanaf datum"). We raden u aan om dit privacybeleid regelmatig te controleren op wijzigingen. Als er belangrijke wijzigingen zijn, zullen we een bericht op onze website plaatsen. Als u de Services blijft gebruiken nadat er wijzigingen op onze website zijn aangebracht, betekent dit dat u de wijzigingen in het Privacybeleid erkent en accepteert en dat u ermee instemt gebonden te zijn aan de voorwaarden van die wijzigingen.

Contact

Als u algemene vragen heeft over de Services of de informatie die we over u verzamelen en hoe we deze gebruiken, neem dan contact met ons op.

Muaythai Federation Duitsland geregistreerde vereniging
Kantoor:
Oude Bergheimer Strae 11
41515 Grevenbroich
Telefoon 02181-63238


E-mail: mail@mtbd.de

voorzitter Detlef Turnau
41515 Grevenbroich
tel. 02181-63238 (9u tot 12u)
E-mail: mail@mtbd.de
www.mtbd.de

Belastingkantoor Grevenbroich
Belasting nr. 114/5875/4264

Rechtbank Grevenbroich
VR.789

Inschrijfnummer vereniging:
VR 2974

Federaal prestatiecentrum:
Nationaal prestatiecentrum Bujin Gym
Venloerstr.16-18
41569 Römmerskirchen

Verantwoordelijk volgens § 55 Abs. 2 RStV: Detlef Türnau; Alte Bergheimer Strasse 11 – 41515 Grevenbroich
Platform van de Europese Commissie voor online geschillenbeslechting:
  https://ec.europa.eu/consumers/odr

We zijn niet verplicht noch bereid om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumenten.

 

 

bottom of page